Coaching rodzinny

Coaching rodzinny

proponujemy Rodzicom, którzy chcieliby mówić tak żeby dzieci ich słuchały i słuchać żeby dzieci do nich mówiły oraz Tym, poszukującym „klucza” do uczynienia swoich dzieci szczęśliwymi, ale też Tym zainteresowanym znalezieniem wychowawczego „złotego środka”, czyli jak połączyć umiarkowaną wyrozumiałość i umiarkowaną surowość w wychowywaniu.

[email protected]