Fundacja Wytwórnia Marzeń

Fundacja Wytwórnia Marzeń

Nasze główne cele statutowe:

Stosowanie i upowszechnianie różnych form terapii oraz rehabilitacji poprzez sztukę jako form wspierania procesu leczenia, pomocy i wspomagania rozwoju;

Stworzenie i samodzielne prowadzenie placówki wdrażającej program terapii i rehabilitacji oparty na wykorzystaniu działania sztuki na rozwój psychofizyczny człowieka;

Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego osób pracujących z ludźmi, których praca polega na organizowaniu i udzielaniu profesjonalnego wsparcia w obszarze edukacji, pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, kultury i zarządzania;

Promocja polskiej kultury współczesnej (film, teatr, plastyka, muzyka, literatura, fotografia, taniec) w kraju i poza jego granicami.

Monika Wirżajtys – Prezes Fundacji; współtworzyła również przez 10 lat Fundację Sztuki Art-House jako jej wiceprezes, pomysłodawczyni i koordynatorka projektów artystycznych i społecznych; chcąc skupić się w swoich działaniach na upowszechnianiu sztuki jako formy wspomagania rozwoju, postanowiła założyć wspólnie z Aleksandrą Wytwórnię Marzeń; kontakt:+48 509 401 889

Aleksandra Grzybowska-Lińska – Wiceprezes Fundacji; kontakt: +48 506 180 311

Adres: ul. Kapuściska 5/18, 85-807 Bydgoszcz

NIP: 953-264-03-60
REGON: 341476833

konto: PKO BP I Oddział w Bydgoszczy
17 1020 1462 0000 7402 0263 3980