Terapia grupowa

Terapia grupowa

„Zagraj siebie samego takim, jakim nigdy nie byłeś, tak, byś zaczął być takim, jakim mógłbyś być. Bądź swą własną inspiracją, swym własnym autorem, swym własnym aktorem, swym własnym terapeutą i wreszcie swym własnym Stwórcą.” Jakub Moreno

Pracujemy metodą psychodramy, której celem jest przede wszystkim rozwój spontaniczności i umiejętności korzystania z własnych zasobów. W pracy grupowej opartej na odgrywaniu ról odnosimy się do tego, co pojawia się na symbolicznej scenie tu i teraz. Stwarzamy przestrzeń do ujawnienia się cech osobowości uczestników, ich konfliktów wewnętrznych czy sposobów funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. Celem terapii jest zainspirowanie do zmiany poprzez poszerzenie u uczestników perspektywy postrzegania rzeczywistości choćby za sprawą zwiększenia repertuaru zachowań, a tym samym poprawy codziennego funkcjonowania.

Monika Wirżajtys

509 401 889

[email protected]